You are here

Allmogefönster & Kulturfönstret® Priser


Vilka faktorer är det som påverkar priset på våra Allmogefönster och Kulturfönster.

 

Fönstermodeller och fönsterpriser

Vill ni gå direkt till våra fönsterpriser och se på fönsteruppsättningar samt möjlighet att beräkna vad fönstren och altandörrarna kostar, klicka på Allmogefönster priser.

Fönstertyp:

Alla våra fönstermodeller går att få med en äkta kittad spröjs, antingen med 1+1-glas eller med 2+1-glas. Många fönstermodeller går även att få med 3-glas och ett utanpåliggande spröjs, mer avancerade spröjsningar går endast att få med 1+1-glas eller 2+1-glas. På kittade spröjs är spröjsbredden 26 mm och kan på vissa modeller även fås i andra dimensioner.
 

Allmogefönster och Kulturfönster med 1+1-glas

Lägst pris är det på ett traditionell fönster med en kopplad fönsterbåge och med 1+1-glas, man får då ett mycket vackert fönster med smala vackra bågar. Fönstrets U-värde är 2,6 och mot ett mindre pristillägg kan man byta ut det inre glaset mot ett Energiglas och får då ett U-värde mellan 1,7 - 1,9.
 

Allmogefönster och Kulturfönster med äkta kittad spröjs

Som standard har fönstret äkta kittad spröjsning i den yttre bågen, d.v.s. att spröjsen är glasdelande och skuret i mindre bitar som är inpassade i spröjsningen och som sedan kittas. Den inre fönsterbågen har som standard en hel glasruta.
 

Allmogefönster och Kulturfönster med spröjs även i inre bågen:

Det är endast på 1+1-glas som det går att få spröjs även i den inre bågen. Det påverkar naturligtvis priset, i våra offerter redovisar vi alltid vad pristillägget blir för att få spröjs även i den inre fönsterbågen.
 
Fönstertypen passar till alla ombyggnader och restaureringar där utseendet är viktigt, även till sommarstugor och altaner är det ett förstahandsval.
 

Allmogefönster och Kulturfönster med 2+1-glas

Skillnaden på 2+1-glas gentemot 1+1-glas är att den inre fönsterbågen är kraftigare och har ett 2-glas isolerruta istället för ett enkelt glas.
 
Fönstret har som standard ett U-värde på 1,7. Mot pristillägg kan man, genom att byta ut standardglas till Energiglas och att fylla isolerrutan med olika isolerande gaser, sänka U-värdet i tre steg så att U-värdet hamnar mellan 1,45 och 1,0. För varje steg man förbättrar isolerförmågan så ökar även priset, i våra offerter så specificerar vi alltid vad pristillägget blir. 
 
Fönster med 2+1-glas är lite kraftigare, tyngre och dyrare än 1+1-glas. Fönstret har dock samma vackra profil och en vacker spröjsning med äkta kittad spröjs i det yttre glaset. Eftersom glaset i den inre bågen består av 2-glas isolerruta så går det inte att få någon spröjsning i den inre fönsterbågen.
 
Fönstret passar i de flesta sammanhang men framför allt i nybyggen där krav på både utseende och isolerförmåga är höga.
 

Allmogefönster med 3-glas

Fönstret har ett 3-glas isolerglas med utanpåliggande löstagbart spröjs, konstruktionen ger inte samma vackra spröjsning som fönster med 1+1-glas eller med 2+1-glas. Som standard har konstruktionen ett U-värde på 1,8 men precis som fönster med 2+1-glas så går det att mot ett pristillägg sänka U-värdet med Energiglas och olika gaser. Man kan även här komma så lågt ner som till ett U-värde på 1,0.  På utanpåliggande spröjs är spröjsbredden 30mm.
 
Fönster med 3-glas är något billigare än fönster med 2+1-glas men dyrare än fönster med 1+1-glas. Det går endast ha enklare typ av spröjs, det går inte att få kryss, romber och mer avancerade spröjsningar. Spröjsen är bredare och har inte samma djup som på våra äkta spröjsningar. Fönstret finns endast med Allmogeprofil, det är inte möjligt att få 3-glas fönster med kulturprofil.
 
Fönstret passar endast in i modern stil, för gammal stil skall det vara en äkta kittad spröjs.
 
För alla Allmogefönster och Kulturfönster gäller:
Utöver fönstertyp och fönstermodell så är det storleken som bestämmer priset. Större fönster innebär ett högre pris.
 

Modulmått på fönster

Fönsterstorlekar är baserade på modulmått vilket är lika med hela dm minus 15 mm. Det innebär att ett fönster som har ett modulmått på 10x12 har måtten 985 mm x 1185 mm, detta med tanke på att de skall passa i ett hål som är 1000 mm x 1200 mm. Hos oss kan ni få fönster i vilka storlekar som helst men det är ett mindre pristillägg om man går ifrån modulmåtten.
 

Pris för spröjs:

Spröjs kan både vara billigt och dyrt. Det som till stor del påverkar priset är antalet spröjs och hur många sammanfogningar som görs mellan spröjsen. Därför är t.ex. spröjs 2:0 (två liggande spröjs) billigare än 1:1 (ett stående och ett liggande spröjs) trots att det är lika många spröjsar men eftersom det i det senare fallet blir en sammanfogning mellan två spröjsar så blir priset högre.
 
Spröjs med romber och kryss är betydligt dyrare än spröjs med raka sammanfogningar, enstaka kryss och romber är dyrare än om vi får tillverka flera i samma storlek.
 

Spröjs även i inre bågen:

Det är endast på 1+1-glas som det mot pristillägg går att få spröjs även i den inre bågen, i våra offerter redovisar vi alltid vad pristillägget blir om ni önskar att få spröjs även i den inre fönsterbågen.
 

Glastyper:

Våra fönster kan fås med många olika varianter på glas, floatglas, kulturglas, antikglas, restoverglas, energiglas m.m. Våra priser baseras på floatglas, när ni får en offert ifrån oss så ser ni alltid vad priset blir med floatglas och vad pristillägget blir om ni öskar någon annan glasvariant. 
Mer information om de vanligaste glasvarianterna till fönster. 
 
Våra fönster går att få med en Allmogeprofil eller med en Kulturprofil.
 
Här finner du priser på glasvarianter till fönster.
Här ser ni kort och bilder på våra allmogefönster.
 
Under rubriken Fönsterpriser ser ni 33 förslag på fönsteruppsättningar samt möjlighet att beräkna vad fönstren och altandörrarna kostar.