You are here

Enkelinnerdörrar

Priser Innerdörrar Enkelinnerdörrar


Prislista enkelinnerdörrar

Våra innerdörrar finns i 11 olika grundmodeller, grundmodellerna kan fås antingen i halvfransk eller helfransk dörrmodell. vad varje dörrmodell kostar ser ni i tabellen nedan. Priset är för en täckt dörr, det går att få innerdörrarna med liknande glasöppningar som våra ytterdörrar.   För att se priser på innerdörrar med glasöppningar så måste ni begära en offert.

Priserna är för en grundmålad innerdörr inklusive dörrkarm och tröskel. Priserna gäller dörr i mått upp till 10x21, större dörrar mot tillägg.

Här finner ni priser på tillbehör innerenkeldörrar.
Här finner ni kort och bilder på innerdörrar.

OBS! Alla priser är exklusive moms.

 
Enkelinnerdörrar halvfranska
Artbenämningpris
IED20 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7429
IED21 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8290
IED21 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10235
IED21 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:110768
IED21 112 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs kryss11926
IED22 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8358
IED22 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10303
IED22 103 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 1:110836
IED22 104 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 2:110995
IED22 105 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 3:111144
IED23 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9220
IED23 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11165
IED23 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:111698
IED23 104 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:111857
IED23 105 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 3:112006
IED24 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9948
IED24 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs13838
IED24 101 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:014308
IED24 102 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:014566
IED30 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9220
IED30 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöpppning ej sprös11165
IED30 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:111698
IED30 380 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:211857
IED31 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9948
IED31 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11893
IED31 102 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 0:212257
IED31 332 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2 kryss15222
IED32 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9220
IED32 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11165
IED32 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:111698
IED32 381 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:212166
IED34 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9948
IED34 100 Innerdörr halvfransk enkeld.Glasöppning ej spröjs11893
IED34 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr. Spröjs 1:111893
IED34 122 Innerdörr halvfransk enkeldörr. Spröjs 2:2 spec.12894
IED35 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning10810
IED35 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs14700
IED35 101 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:015170
IED35 104 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:116084
IED36 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning11670
IED36 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs15560
IED36 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:116626
IED36 112 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs kryss18942
 
Enkelinnerdörrar helfranska
Artbenämningpris
IED20 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8755
IED21 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9353
IED21 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11298
IED21 103 Innerdörr helfransk enkeldörr. Spröjs 1:111831
IED21 112 Innerdörr helfransk enkeldörr. Spröjs kryss12989
IED22 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9353
IED22 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11298
IED22 103 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 1:111831
IED22 104 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 2:111990
IED22 105 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 3:112139
IED23 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning10810
IED23 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs12755
IED23 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:113288
IED23 104 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:113447
IED23 105 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 3:113596
IED24 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning11739
IED24 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs15629
IED24 101 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:016099
IED24 102 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:016357
IED30 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning10810
IED30 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs12755
IED30 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:113288
IED30 380 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:213447
IED31 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning11739
IED31 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs13684
IED31 102 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 0:214048
IED31 332 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2 kryss17013
IED32 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning10810
IED32 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs12755
IED32 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:112755
IED32 381 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:213756
IED34 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning11739
IED34 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs13684
IED34 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:114217
IED34 122 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:2 spec.14685
IED35 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning12996
IED35 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs16886
IED35 101 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:017356
IED35 104 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:118270
IED36 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning14191
IED36 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs18081
IED36 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:119147
IED36 112 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs kryss21463

 

 

 

 

Innerenkeldörr IED35 helfransk variant, för att förstärka djupet i dörrspeglarna har vi lagt en dekormålning med en liten mörkare grå nyans i frisen.

Innerdörr model IED32 som är målad av en konstnär

Enkeldörr innerdörr dörrmodell IED34 dörrförslag 000 ingen glasöppning. Vacker täckt dörr i en helfransk dörrmodell

Enkeldörr innerdörr dörrmodell IED 30 dörrförslag 112 glasöppning spröjs kryss, helfransk dörrmodell

Enkeldörr innerdörr halvfransk dörrmodell IED 22 med glasöppning spröjs 3:1 och med ett överljus som har ett stående spröjs.

 

Nedan har vi ritat upp några av våra varianter på innerdörrar. Ni kan naturligtvis få andra modeller om ni så önskar. 


Innerdörr IED20 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 000Innerdörr IED21 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 103

 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 112

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 103

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 104

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 102

 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 380
 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 102Innerdörr IED32 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 100
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 103
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 381

 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 100Innerdörr IED34 Dörrförslag 103
 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 122

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 104

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 103Innerdörr IED36 Dörrförslag 112