You are here

Fönster och Fönsterdörrar Glasalternativ


Det finns många olika glas till fönster och fönsterdörrar, glas som ger full insyn och med insynsskydd.

Floatglas

Modernt standarglas i dörrar och fönster kallas för floatglas efter tillverkningsmetoden och är det vanligast glaset i fönster, floatglas är vår standard om vi inte har kommit överens om något annat. 

Kulturglas

Är en ny benämning på maskindraget glas, maskindraget glas finns monterat i de flesta Svenska byggnader från sekelskiftet fram till mitten på 1970-talet. Maskinglas har dragränder och en del optiska fel men med stora variationer, det kan inte jämföras med gammalt munblåst glas utan har en viss ojämnhet och i sällsynta fall även någon blåsa. Den största skillnaden gentemot vanligt floatglas ser man nog från utsidan när solen ligger på så "bländar" inte glaset på samma sätt som ett floatglas och man ser detaljer som spröjs på ett bättre sätt.

Med tiden har tillverkningsprocessen "förbättras" och har blivit allt mer likt floatglaset. Därför försöker alla grosssiter att få tag på så "dåligt" glas som möjligt. Kulturglas varierar i dag från att i stort sett vara väldigt lika floatglaset till en måttlig vågighet som ger märkbara förändringa när man ser ut. Vi måste därför reservera oss för att glasets optiska kvalitet varierar kraftigt. 

Energiglas


Energiglaset försvårar för den invändiga rumsvärmen att stråla ut genom glaset och minskar uppvärmningsbehovet och kallraset från glaset. Vanligt både till dörrar och fönster kan även användas på isolerglas. Ett energiglas förbättrar t.ex.en kopplad båge med 1+1-glas från ett U-värde på 2,6 till ett U-Värde på 1,9 och det till en mycket rimlig kostnad.

Blyinfattatglas

Vi kan leverera alla typer av blyinfattat glas. Du kan själv rita ett mönster om så önskas, blanda färger på de olika glasbitarna osv. En blyglasning är inte 100% tät utan vid kraftigt regn och blåst och i ett utsatt läge så kan det komma in vatten men på ett fönster så torkar det oftas upp av sig själv

Råglas och etsat glas

Användes för att ge insynsskydd, Katedralglas(hamrat råglas) eller Cotswold är två vanliga glastyper vid insynsskydd, glasen släpper igenom ljuset men förvränger bilden så man ser inga detaljer. Frostat eller etsat glas släpper igenom ljus och hindrar helt insyn.

Ljudglas

Vi kan erbjuda ett flertal kombinationer beroende på byggnadens bullerbelastning. Väljer man 2+1-glas så har man redan från börja en mycket bra ljudisolering. Det sk. ljudvärdet är för 2+1-glas = 37, för 3-glas = 32 och för 1+1-glas = 30. Det går att komplettera alla lösningar med ett ljudglas.

Lamellglas

Lamellglaset har många fördelar. Det försvårar inbrott, ger personsäkerhet, förbättrad ljudisolering och tar bort 98% av solens blekande UV-strålning på möbler och textiler mm.

 

Antikglas


Maskinantikglas är en vanlig variant på glas till ytterdörrar, glaset är ojämnt och ger en vacker struktur när det sitter på en dörr men har en lite för kraftig struktur för att väljas till fönster. På lager finns  glasklart maskinantikglas samt 5 olika kulörer. Röd, Ljusblå, Gul, Ljusgul, Ljusgrön och Grön vi kan även ta hem andra varianter.

Äkta antikglas som är munblåst är väldigt svårt att få tag på och något som vi normalt inte handlar med. 

Solskyddsglas

Reducerar instrålande solenergi. Finns i många varianter med olika prestanda och utseende. 

Säkerhetsglas

Skyddar mot allvariga skärskador vid sammanstötning mot glaset. Finns i personsäkerhetsklasserna F1-F3.

Skyddsglas

Skyddar mot skadegörelse och inbrott. Finns i klasserna A1-A3 samt B1-B3.

Brandglas

Finns tillgängliga i varierande utförande från E15 till EI-60.

Larmglas

Glas försedda med larmkrets som utlöses i samband med inbrott. Glaset anslutes till larmcentralen.

Här ser ni priser på glasalternativ.

 Vi lämnar 10 års garanti mot kondens mellan glasen på alla isolerrutor som monteras i våra fönster.

Blyglas

 

Katedralglas, hamrat råglas

 

 

Råglas Cotswold

 

 

Etsat glas (frostat)

 

 

Muslinglas

 

 

Maskinantikt glas