You are here

Överljus och sidoljus


Ljusinsläpp och glasöppningar

Önskar man ett ljusinsläpp så kan man lösa det genom en glasöppning i dörren, ett överljus ovanför dörren eller med sidoljus på en eller bägge sidorna av dörren.

Överljus

Överljus passar bra till både pardörrar och enkeldörrar. För få så lite karm som möjligt mellan överljus och dörr är våra överljus integrerade i karmen, det blir vackrare och det spar en del på den totala höjden, det gör det även lättare och snabbare att montera än om man har ett separat överljus.  Ni kan naturligtvis även få ett separat överljus om ni föredrar det. Överljusen finns i två olika modeller.

Överljus med båge och kittat spröjsning.

Vill man ha ett äkta kittat lösning i överljuset så är lösningen att vi skruvar fast en båge i karmen, bågen sitter med koppelskruv för att fönstret lätt skall kunna tas ner för fönsterputsning. Överljus med den här lösningen bygger 3 dm på höjden, det går naturligtvis att göra överljuset högre men helst inte lägre.

Ovan ser ni ett överljus med båge, överljus med båge har alltid äkta kittad spröjsning. Överljuset är ifrån en pardörr, överljus på pardörrar har i allmänhet fem glasöppningar och på enkeldörrar tre glasöpnningar men även där kan ni som kund välja utförande.

Överljus med 2-glas och fast utanpåliggande spröjs

Vill man ha ett överljus som inte bygger så mycket i höjd så har vi en lösning med 2-glas isoler som skruvas fast i karmen med en glaslist, i glaslisten sitter även de fasta spröjsen. Den här lösningen bygger endast 2 dm på höjden, om ni önskar så går det naturligtvis att även här få ett högre fönster.

Ovan ser ni ett överljus med 2-glas och fasta utanpåliggande spröjs. Även här har en pardörr normalt fem glasöppningar och en enkeldörr 3 glasöpnningar men har ni nadra önskemål så får ni naturligtvis överljuset enligt era önskemål.

Sidoljus

Vi kan hjälpa er med sidoljus i valfri storlek och med i stort sett alla sorters spröjsning. Sidoljus bör monteras med en regel mellan dörr och sidoljuset för optimal stabilitet och justeringsbehov.

 

Överljus eller sidoljus till befintlig dörr:

Vi kan naturligtvis även tillverka överljus eller sidoljus till era befintliga dörrar, kontakta oss så hjälps vi åt att skapa ett vackert överljus eller sidoljus åt er.
 

Överljus förr i tiden.

Man hade ofta ett lågt överljus som satt i liv med fasaden. Överljus som var blyinfattade och hade små gröna glas var de första överljusen. Överljus med större glas och träspröjs kom senare.

Här finner du priser på tillbehör och överljus till enkeldörrar.
Här finner du priser på tillbehör och överljus till pardörrar.
 Film om överljus
 

Bilder på enkeldörrar med överljus

Inåtgående paneldörr med profilerad panel och överljus med glasdelande äkta kittade spröjs.

Paneldörr med liggande Profilerad Panel och med Överljus som har äkta kittad spröjs.

Dörrmodell ED30 förslag 122, spröjs 2:2 special. Dörren har ett överljus med äkta kittad spröjs. Glaset är ett hamrat råglas.

ED31 dörrmodell 000 halvfransk enkeldörr med överljus med isolerglas.

Överljus med båge, kittad spröjsning 

Överljus 2-glas isoler

 

Pardörr med överljus 2-glas isoler insida

Överljus med båge, 10 glasrutor med äkta kittad spröjs

Pardörr PD21 Spröjs 4:1 med överljus insida