You are here

Personuppgifter och GDPR


Integritetspolicy

Varför ska du läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Allmogesnickerier i Leksand AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in om dig?

Allmogesnickerier i Leksand AB (organisationsnummer 556624-9479) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas.

Vi samlar in information när du köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss, och detta inkluderar:

 •   Namn

 •   Kontaktuppgifter, så som adress, telefonnummer och e-postadress

 •   Eventuella tidigare inköp och betalningsinformation

 •   Födelsedata alternativt personnummer

 •   Bifogade bilder/fotografier

  Hur kommer vi använda din information?

 •   För att kunna hantera din beställning och administrera ditt köp

 •   För att kunna hantera kundtjänstärenden

 •   För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom produktsäkerhet,

  myndighetsbeslut, bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar

 •   Vi kommer inte använda din information till att skicka nyhetsbrev, reklam eller

  marknadsföring till dig mer än maximalt 1-3 gånger per år

 •   Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att kunna tillhandahålla våra

  tjänster till dig

  Varför använder vi oss av cookies?

  Anledningen till att vi använder cookies är för att förbättra din användarupplevelse och hemsidans funktionalitet, samt för att anonymt analysera hur hemsidan används. Vi vill att du ska ha en riktigt bra användarupplevelse när du besöker vår hemsida – detta bidrar cookies till.

  Informationen är inte tillgänglig för andra parter.

  För att kunna använda vår hemsida fullt ut behöver du acceptera cookies och det gör du i din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att hemsidan kanske inte kommer att fungera som avsett.

  Hur länge kommer vi ha din information?

  Vi sparar information om dina köp så länge du inte meddelar annat. Anledningen till detta är att vi, vid förfrågan, vill kunna ge dig god service i form av information om reservdelar, tillbehör eller

eventuella kompletteringsköp. Därför behöver vi veta vad du tidigare handlat av oss. Vill du ändå att vi ska radera din historik meddelar du oss detta.

Med vilka delar vi din information?

Allmogesnickerier kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredjepartsleverantörer, konsulter och andra tjänsteföretag som utför tjänster på Allmogesnickeriers vägnar. Dessa företag inkluderar exempelvis våra betalningsleverantörer, webbplatsanalysföretag, skattemyndigheter, bokföringsleverantörer, kundtjänstrelaterade programvaruleverantörer och e-postleverantörer.

Tredje part som Allmogesnickerier lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahålls information om en kund får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster eller produkter med anknytning till Allmogesnickeriers avtal med dig som kund.

Vi kommer aldrig någonsin sälja din information till tredje part.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Allmogesnickerier om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller andra krav från myndigheter, för att tillvarata Allmogesnickeriers rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vilka är mina rättigheter?

Ta tillbaka samtycke: Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke att dela din information (dock måste exempelvis bokföringslagens krav på arkivering beaktas) och/eller att ta emot utskick (1-2 utskick/år) från oss. Detta gör du genom att kontakta oss via e-post eller telefon.

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Klagomål: Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till Datainspektionen behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 25 maj 2018.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy, hur vi använder din information eller om dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

info@allmoge.se

Allmogesnickerier i Leksand AB Sågmyravägen 22
793 30 Leksand

Tel: 0247 645 80