You are here

Låt oss hjälpa Er

Det är bra om vi kan komma in i ett tidigt skede av ert bygge, på så sätt kan vi tillsammans komma fram till lämpliga dimensioner och modeller som gör att dörrar och fönster harmoniserar, att bröstningshöjder blir rätt, att spröjs linjerar och att dörrar och fönster får vackra proportioner.