You are here

Snickeriet

Det kan som kund vara roligt att veta hur sina produkter tillverkats, filmen visar några delar från tillverkning av pardörrar, överljus, krön, dörrspeglar och romber.