You are here

PD22 Dörrförslag 000, Ingen glasöppning

Bildnummer: 
36YP
Storbild: 
Bild: 

Dörr i massiv ek, specialbröstning med en bula, så kallad rokokobröstning