You are here

PD31 förslag 112, Spröjs kryss

Bildnummer: 
16YP
Bild: 

Pardörr helfransk med romber på mittspegeln och dekormålning både i fris och profil