You are here

Enkelinnerdörrar

Priser Innerdörrar Enkelinnerdörrar


Prislista enkelinnerdörrar

Våra innerdörrar finns i 11 olika grundmodeller, grundmodellerna kan fås antingen i halvfransk eller helfransk dörrmodell. vad varje dörrmodell kostar ser ni i tabellen nedan. Priset är för en täckt dörr, det går att få innerdörrarna med liknande glasöppningar som våra ytterdörrar.   För att se priser på innerdörrar med glasöppningar så måste ni begära en offert.

Priserna är för en grundmålad innerdörr inklusive dörrkarm och tröskel. Priserna gäller dörr i mått upp till 10x21, större dörrar mot tillägg.

Här finner ni priser på tillbehör innerenkeldörrar.
Här finner ni kort och bilder på innerdörrar.

OBS! Alla priser är exklusive moms.

 
Enkelinnerdörrar halvfranska
Artbenämningpris
IED20 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning6148
IED21 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning6861
IED21 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs8879
IED21 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:19432
IED21 112 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs kryss10633
IED22 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning6917
IED22 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs8934
IED22 103 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 1:19486
IED22 104 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 2:19652
IED22 105 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 3:19903
IED23 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7630
IED23 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9648
IED23 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:110200
IED23 104 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:110365
IED23 105 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 3:110618
IED24 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8233
IED24 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs12268
IED24 101 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:012755
IED24 102 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:013022
IED30 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7630
IED30 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöpppning ej sprös9648
IED30 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:110200
IED30 380 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:210365
IED31 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8233
IED31 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10250
IED31 102 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 0:210628
IED31 332 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2 kryss13703
IED32 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7630
IED32 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9648
IED32 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:110200
IED32 381 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:210757
IED34 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8233
IED34 100 Innerdörr halvfransk enkeld.Glasöppning ej spröjs10250
IED34 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr. Spröjs 1:110250
IED34 122 Innerdörr halvfransk enkeldörr. Spröjs 2:2 spec.11288
IED35 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8946
IED35 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs12981
IED35 101 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:013469
IED35 104 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:114417
IED36 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9659
IED36 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs13694
IED36 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:114800
IED36 112 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs kryss17202
 
Enkelinnerdörrar helfranska
Artbenämningpris
IED20 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7245
IED21 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7740
IED21 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9757
IED21 103 Innerdörr helfransk enkeldörr. Spröjs 1:110311
IED21 112 Innerdörr helfransk enkeldörr. Spröjs kryss11511
IED22 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7740
IED22 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9757
IED22 103 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 1:110311
IED22 104 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 2:110475
IED22 105 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 3:110727
IED23 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8946
IED23 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10964
IED23 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:111517
IED23 104 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:111682
IED23 105 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 3:111934
IED24 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9715
IED24 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs13750
IED24 101 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:014237
IED24 102 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:014505
IED30 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8946
IED30 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10964
IED30 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:111517
IED30 380 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:211682
IED31 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9715
IED31 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11733
IED31 102 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 0:212110
IED31 332 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2 kryss15186
IED32 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8946
IED32 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10964
IED32 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:110964
IED32 381 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:212074
IED34 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9715
IED34 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11733
IED34 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:112285
IED34 122 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:2 spec.12771
IED35 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning10756
IED35 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs14791
IED35 101 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:015279
IED35 104 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:116227
IED36 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning11745
IED36 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs15780
IED36 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:116886
IED36 112 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs kryss19288

 

 

 

 

Innerenkeldörr IED35 helfransk variant, för att förstärka djupet i dörrspeglarna har vi lagt en dekormålning med en liten mörkare grå nyans i frisen.

Innerdörr model IED32 som är målad av en konstnär

Enkeldörr innerdörr dörrmodell IED34 dörrförslag 000 ingen glasöppning. Vacker täckt dörr i en helfransk dörrmodell

Enkeldörr innerdörr dörrmodell IED 30 dörrförslag 112 glasöppning spröjs kryss, helfransk dörrmodell

Enkeldörr innerdörr halvfransk dörrmodell IED 22 med glasöppning spröjs 3:1 och med ett överljus som har ett stående spröjs.

 

Nedan har vi ritat upp några av våra varianter på innerdörrar. Ni kan naturligtvis få andra modeller om ni så önskar. 


Innerdörr IED20 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 000Innerdörr IED21 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 103

 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 112

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 103

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 104

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 102

 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 380
 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 102Innerdörr IED32 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 100
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 103
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 381

 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 100Innerdörr IED34 Dörrförslag 103
 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 122

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 104

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 103Innerdörr IED36 Dörrförslag 112