You are here

Enkelinnerdörrar

Priser Innerdörrar Enkelinnerdörrar


Prislista enkelinnerdörrar

Våra innerdörrar finns i 11 olika grundmodeller, grundmodellerna kan fås antingen i halvfransk eller helfransk dörrmodell. vad varje dörrmodell kostar ser ni i tabellen nedan. Priset är för en täckt dörr, det går att få innerdörrarna med liknande glasöppningar som våra ytterdörrar.   För att se priser på innerdörrar med glasöppningar så måste ni begära en offert.

Priserna är för en grundmålad innerdörr inklusive dörrkarm och tröskel. Priserna gäller dörr i mått upp till 10x21, större dörrar mot tillägg.

Här finner ni priser på tillbehör innerenkeldörrar.
Här finner ni kort och bilder på innerdörrar.

OBS! Alla priser är exklusive moms.

 
Enkelinnerdörrar halvfranska
Artbenämningpris
IED20 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning5926
IED21 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning6614
IED21 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs8559
IED21 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:19092
IED21 112 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs kryss10250
IED22 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning6667
IED22 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs8612
IED22 103 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 1:19145
IED22 104 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 2:19304
IED22 105 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 3:19546
IED23 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7355
IED23 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9300
IED23 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:19833
IED23 104 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:19992
IED23 105 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 3:110235
IED24 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7936
IED24 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11826
IED24 101 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:012296
IED24 102 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:012554
IED30 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7355
IED30 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöpppning ej sprös9300
IED30 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:19833
IED30 380 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:29992
IED31 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7936
IED31 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9881
IED31 102 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 0:210245
IED31 332 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2 kryss13210
IED32 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7355
IED32 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9300
IED32 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:19833
IED32 381 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:210370
IED34 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7936
IED34 100 Innerdörr halvfransk enkeld.Glasöppning ej spröjs9881
IED34 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr. Spröjs 1:19881
IED34 122 Innerdörr halvfransk enkeldörr. Spröjs 2:2 spec.10882
IED35 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8624
IED35 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs12514
IED35 101 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:012984
IED35 104 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:113898
IED36 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9311
IED36 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs13201
IED36 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:114267
IED36 112 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs kryss16583
 
Enkelinnerdörrar helfranska
Artbenämningpris
IED20 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning6984
IED21 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7461
IED21 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9406
IED21 103 Innerdörr helfransk enkeldörr. Spröjs 1:19939
IED21 112 Innerdörr helfransk enkeldörr. Spröjs kryss11097
IED22 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7461
IED22 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9406
IED22 103 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 1:19939
IED22 104 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 2:110098
IED22 105 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 3:110340
IED23 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8624
IED23 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10569
IED23 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:111102
IED23 104 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:111261
IED23 105 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 3:111504
IED24 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9365
IED24 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs13255
IED24 101 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:013725
IED24 102 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:013983
IED30 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8624
IED30 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10569
IED30 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:111102
IED30 380 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:211261
IED31 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9365
IED31 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11310
IED31 102 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 0:211674
IED31 332 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2 kryss14639
IED32 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8624
IED32 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10569
IED32 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:110569
IED32 381 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:211639
IED34 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9365
IED34 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11310
IED34 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:111843
IED34 122 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:2 spec.12311
IED35 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning10369
IED35 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs14259
IED35 101 Innerdörr helfransk enkeldörr, Pröjs 1:014729
IED35 104 Innerdörr helfransk enkeldörr, Pröjs 2:115643
IED36 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning11322
IED36 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs15212
IED36 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:116278
IED36 112 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs kryss18594

 

 

 

 

Innerenkeldörr IED35 helfransk variant, för att förstärka djupet i dörrspeglarna har vi lagt en dekormålning med en liten mörkare grå nyans i frisen.

Innerdörr model IED32 som är målad av en konstnär

Enkeldörr innerdörr dörrmodell IED34 dörrförslag 000 ingen glasöppning. Vacker täckt dörr i en helfransk dörrmodell

Enkeldörr innerdörr dörrmodell IED 30 dörrförslag 112 glasöppning spröjs kryss, helfransk dörrmodell

Enkeldörr innerdörr halvfransk dörrmodell IED 22 med glasöppning spröjs 3:1 och med ett överljus som har ett stående spröjs.

 

Nedan har vi ritat upp några av våra varianter på innerdörrar. Ni kan naturligtvis få andra modeller om ni så önskar. 


Innerdörr IED20 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 000Innerdörr IED21 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 103

 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 112

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 103

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 104

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 102

 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 380
 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 102Innerdörr IED32 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 100
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 103
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 381

 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 100Innerdörr IED34 Dörrförslag 103
 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 122

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 104

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 103Innerdörr IED36 Dörrförslag 112