You are here

Efter renovering

Bildnummer: 
18,1
Storbild: 
Bild: 

Samma hus som bild 18,2 men efter renovering. Några nya fönster och en ny ytterdörr. Man tog bort eterniten och tog fram den gamla fina fasaden. Resultatet blir ett "nytt" hus