You are here

EPD22 Dörrförslag 121, Spröjs 2 x torpromb

Bildnummer: 
EPD 8
Storbild: 
Bild: 

Insidan av en enkelpardörr med två torpromber 
enkla pardörrar är alltid halvfranska