You are here

Fönsterbilder

Bildnummer: 
81F
Storbild: 
Bild: 
Bilderna 79,80,81 o 82 är på samma hus här visas bild efter renovering med ny altan och nya fönster, fönstren är 1+1-glas med äkta kittad spröjs som är 26 mm breda.