You are here

ED30 dörrförslag 380 special

Bildnummer: 
132,1YE
Storbild: 
Bild: 

På insidan är dörren som en vanlig ED30 medan utsidan har fått en utanpåliggande bröstning istället för halvfranska dörrspeglar. Sett från insidan.