You are here

Enkeldörr ED22 dörrförslag 130

Bildnummer: 
129,1YE
Storbild: 
Bild: 

Helfransk ytterdörr med en rund glasöppning. Sett från insidan.