You are here

Parti med fönsterdörrar

Bildnummer: 
86F
Storbild: 
Bild: 

Ett parti med fönsterdörrar där man välja om man vill öppna en dörr, två dörrar eller vika undan alla dörrarna och öppna hela partiet.