You are here

Bild efter renovering av farstu

Bildnummer: 
33,0
Storbild: 
Bild: 

Fönstren på övervåningen är våra allmogefönster med spröjs både i yttre och inre fönsterbågen. Fönstren på nedre plan är våra allmogefönster med enkelglas. Dörren kommer inte från oss.