You are here

Bild före renovering av hus på Gotland

Bildnummer: 
33,1
Storbild: 
Bild: 

Bild tagen före renovering av en farstu.