You are here

Ytterdörr och fönster

Bildnummer: 
23,0
Storbild: 
Bild: 

 Man kan se fönster med torpromb och fönster med spröjs 2:0 + kryss