You are here

Bilder från Hammarö

Bildnummer: 
11.1
Storbild: 
Bild: 

Enkel pardörr PD 22, dörrmodellförslag 121, spröjs 2x torpromb, bilden tagen från insidan.