You are here

Detaljbild furudörr

Bildnummer: 
205FA
Bild: 

Bilden visar urkörningen för kantregel på den passiva dörren på en
pardörr i ren furu

Galleri: