You are here

Jorma kör stämborrmaskinen

Bildnummer: 
109FA
Bild: 

Vi har mycket kraftiga tappar, tapparna är fyrkantiga för maximal styrka,
för att köra ur tapphålet så använder vi oss av en stämborrmaskin.

Galleri: