You are here

EPD22 förslag 100, Glasöppning ej spröjs

Bildnummer: 
EPD 1
Bild: 

Samma dörr som på bild ED 14, dörren visas från insidan
dörren har Muslinglas