You are here

Innerdörr special

Bildnummer: 
50,1IP
Storbild: 
Bild: 

Asymmetrisk halvfransk innerdörr med överljus och blyinfattade glasöppningar med maskinantikt glas.