You are here

Fönster med luft på höjd

Bildnummer: 
66,1
Storbild: 
Bild: 

Fönster 4-luft på höjd. Alla fyra fönsterbågarna är öppningsbara.