You are here

Fönster med luft på höjd

Bildnummer: 
66,2
Storbild: 
Bild: 

Fönster med luft på höjd. Alla fönsterbågarna är öppningsbara.