You are here

Bilder från nöjd kund i Täby

Bildnummer: 
36,5
Storbild: 
Bild: 

Halvfransk pardörr PD22 dörrförslag 120. Allmogesnickeriers dörrfoder nr 3.